Σύλλογος Αυτοδυτών Σάμου

Ο Σ.Α.Σ. με έδρα το Νομό Σάμου, ιδρύθηκε με σκοπό:
 • την προάσπιση των συμφερόντων των ερασιτεχνών αυτοδυτών,
 • την ανάπτυξη και διάδοση της αυτόνομης κατάδυσης,
 • τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του Συλλόγου πάνω σε θέματα της αυτόνομης κατάδυσης,
 • την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των παρεχομένων υπηρεσιών στους ερασιτέχνες αυτοδύτες από τους παροχείς των αντίστοιχων υπηρεσιών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, την Ελληνική και διεθνή πρακτική,
 • την προστασία των Ελληνικών θαλασσών, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των λιμνών, των ποταμών και εν γένει του φυσικού περιβάλλοντος, με σχετικές ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές,
 • την οικολογική ευαισθητοποίηση του κοινού,
 • την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων σχετικών με την αυτόνομη κατάδυση.

Πως θα γίνω μέλος του Σ.Α.Σ.;

 • Να είμαι αυτοδύτης με δίπλωμα.
 • Να συμπληρώσω τις προβλεπόμενες δηλώσεις,
  1. Στοιχεία επικοινωνίας,
  2. Συμφωνία απαλλαγή ευθύνης και ανάληψη κινδύνου,
  3. Ιατρική δήλωση,
  4. Δήλωση κατανόησης βασικών αρχών ασφαλούς κατάδυσης,
  5. Υπεύθυνη δήλωση.
 • Να καταβάλλω 15 ευρώ για την εγγραφή μου και 50 ευρώ ετήσια συνδρομή.

Dive Flags

DAN Europe

Το κανάλι του χρήστη SamosDivers

Samos Divers - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ ΣΑΜΟΥ